Fysiotherapie

Als bewegen niet vanzelf gaat

Leer je lijf aanvoelen

Algemene fysiotherapie

Je kunt bij mij terecht voor jouw specifieke fysiotherapeutische hulpvraag. Als jouw fysiotherapeut ben ik graag je coach en gids. Ik help je zicht te krijgen op de oorzaak van je lichamelijke klachten en op de werking van je lichaam.

Hiervoor geldt dat ik geen ‘standaard’ behandeling of methode gebruik. Jij bent immers een individu met een eigen vraag. Dat vraagt van mij ook een behandeling op maat. Ik vraag, luister, onderzoek en begeleid aandachtig vanuit vakmanschap en betrokkenheid.

Ons gezamenlijke doel is dat je zo zelfstandig mogelijk om kunt leren gaan met je klacht(en). Hierbij is de insteek dat je niet afhankelijk wordt van fysiotherapie. Geen onnodig veel behandelingen dus.

Met inzicht in het ontstaan van je fysieke klachten, leer je ze beter te hanteren en krijg je de regie meer in eigen handen.

Tarief

Een behandeling fysiotherapie kost €31 per sessie.

Stress vermindering. Je ademt zoals je leeft, je leeft zoals je ademt.

Ervaren fysiotherapeut

Generalist met brede deskundigheid

Als fysiotherapeut heb ik mij steeds verder ontplooid als generalist. Ik heb hiervoor veel specialisaties op allerlei deelgebieden van de fysiotherapie gevolgd, zodat ik een steeds verdere verdieping en een bredere deskundigheid heb ontwikkeld.

Bewuster van je gevoelsvermogen

Fysiotherapie op haptonomische basis

Je lichamelijke klacht en de beleving hiervan vormen de uitgangspunten van de haptonomische fysiotherapie. Bij haptonomische fysiotherapie wordt gebruik gemaakt van je gevoelsvermogen.

Je wordt je bewust van je lichaam en van je gevoel. Hoe je je letterlijk en figuurlijk beweegt. Je krijgt inzicht in lichamelijke factoren en persoonlijke omstandigheden, die de klachten uitlokken en/of in stand houden. Je wordt je bijvoorbeeld bewust van emoties, blokkades, houdingen of spanningen die van invloed zijn op de klachten.

Door deze bewustwording ontstaan nieuwe mogelijkheden om met je klachten om te gaan, hoe je ze kunt verminderen en wellicht in de toekomst kunt voorkomen. Je leert te voelen of je lichaam spanning heeft en je leert deze signalen te herkennen. Je ontdekt hoe je je gevoel kunt gebruiken om beter om te gaan met deze klachten. Door het aanspreken van je gevoelsvermogen ontdek je nieuwe mogelijkheden om je herstel in gang te zetten.

Tarief

Een behandeling fysiotherapie op haptonomische basis kost €38,50 per sessie.

Stress vermindering. Je ademt zoals je leeft, je leeft zoals je ademt.

Testimonial

“Peter stelt verhelderende vragen waardoor je steeds meer bij jezelf komt. Ik ervaar het als erg fijn en waardevol.”

Ik voel het als mijn missie om jou de kracht van de adem te laten ervaren.

Ontspanningstherapie

Leer jezelf ontspannen

Bij fysiotherapeutische ontspanningstherapie wordt gekozen voor een methode, of een combinatie van methodes, die echt en specifiek aansluit bij jouw talenten en behoeften. Zo sta jij zelf werkelijk centraal bij de ontspanningstherapie.

In een rustige omgeving wordt jou deze ‘ontspanningsoefening op maat’ aangeboden. Precies zo, dat het past bij jou. Maatwerk dat als vanzelf werkt voor jou en waarmee je thuis direct zelf aan de slag kunt. Je kunt de ontspanningsoefening ook als audiobestand ontvangen: zo kun je rustig en in je eigen vertrouwde omgeving naar de oefeningen luisteren.

Wat levert het op?

Vanuit een lichamelijk gerichte ontspanning wordt ook een mentale ontspanning mogelijk. Je merkt dit doordat je spierspanning af kan nemen, je adem rustiger wordt en je stemming beter wordt. Je gedachten komen tot rust, het voelt weldadig.

Je zult je van de spanning in je lichaam beter bewust worden en door oefening in staat zijn deze spanning te verminderen. Het bewust zijn van spanning en ontspanning helpt je in het dagelijks leven spanning tijdig te signaleren, waardoor klachten voorkomen kunnen worden.

Tarief

Een behandeling ontspanningstherapie kost €31 per sessie.

Wat wordt er vergoed?

Tarieven & vergoedingen

Tarieven

Een behandeling fysiotherapie kost €31 per sessie. Een behandeling ontspanningstherapie kost €31 per sessie.

Bekijk voor meer informatie Alle tarieven op een rijtje – 2024.

Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd. Zeg je de afspraak binnen 24 uur van tevoren af of kom je de afspraak niet na, dan wordt er 50% van het tarief in rekening gebracht.

Vergoedingen

Praktijk De Kwintessens is een contractvrije praktijk. Dit betekent dat er gewerkt wordt met lage tarieven, er minder administratieve lasten zijn en er geen onnodige verplichtingen/ beperkingen worden opgelegd vanuit de zorgverzekeraars.

Voor fysiotherapie heb je geen verwijzing van een arts nodig; het is vrij toegankelijk. Je betaalt de kosten voor de fysiotherapie rechtstreeks aan de praktijk en ontvangt hiervoor een factuur. Afhankelijk van de zorgverzekering die je hebt afgesloten, wordt de nota geheel of gedeeltelijk vergoed. Je dient zelf een declaratie bij jouw zorgverzekering in te dienen. Kijk in je polis voor welke vergoeding je mogelijk in aanmerking komt of vraag het aan je zorgverzekeraar.

Ik voel het als mijn missie om jou de kracht van de adem te laten ervaren.

Onafhankelijke zorg

Contractvrije praktijk

Elke fysiotherapiepraktijk heeft de keuze om wel of geen contracten met zorgverzekeraars af te sluiten. Contractering biedt voor een praktijk zekerheid ten aanzien van tarieven en inkomsten. De keerzijde is echter dat zorgverzekeraars hiermee invloed krijgen op de praktijkvoering. Zo stellen zij (aanvullende) eisen aan de wijze van declareren en de verslaglegging en willen, als zij daar aanleiding toe zien, inzage in uw patiëntendossier. Contractering levert de praktijk een uitgebreide administratieve last op die ten koste gaat van uw behandeltijd. Kortom: u als cliënt betaalt dan de rekening van de eisen, regelgeving en invloed van de zorgverzekeraars.

Steeds meer fysiotherapie praktijken kiezen er daarom voor om geen contract met zorgverzekeraars af te sluiten. In Praktijk De Kwintessens is er ook voor gekozen om voor fysiotherapie geen contract met zorgverzekeraars te sluiten. Het belang van de cliënt staat immers voorop: voldoende tijd en aandacht voor onderzoek en behandeling en geen inbreuk op het beroepsgeheim. Zo kan onafhankelijke kwaliteitszorg en doelgerichte fysiotherapie aangeboden worden.

De kwaliteit van de behandeling is uiteraard geborgd, o.a. door:

  • te handelen volgens de professionele standaard van de beroepsvereniging voor fysiotherapie
  • lidmaatschap van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
  • registratie in het BIG-register
  • registratie in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL)

Hiermee voldoet het fysiotherapeutisch handelen aan alle kwaliteitseisen en aan de verplichting om voortdurend bij te scholen.

Bezoekadres

Praktijk De Kwintessens

Graafschap 31

8245 BR LELYSTAD

KvK 55064299  | BTW ID NL001342135B74

Privacyverklaring  |  Cookiebeleid

Maak een afspraak

Bel direct voor een afspraak 06 46717835, mail naar info@praktijkdekwintessens.nl of vul het contactformulier in.